Цель и задачи на 2019/2020 уч. г.


 Мэта: удасканальванне адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі, фарміраванне сацыяльнай паспяховасці вучняў, накіраваных на павышэнне якасці і эфектыўнасці адукацыйнага працэсу.
Задачы:
  1. Павышаць якасць адукацыі праз рапаўсюджванне ў практыцы работы методыкі правядзення вучэбных заняткаў у ККРФ;
  2. Павышаць якасць адукацыі праз удасканальванне сістэмы работы па авалодванні вучнямі ведамі, уменнямі, навыкамі і агульнапрадметнымі кампетэнцыямі ва ўмовах дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання, павышэння эфектыўнасці вучэбных і факультатыўных заняткаў;
  3. Павышаць узровень прафесійных кампетэнцый педагогаў праз бесперапыннае ўдасканальванне прафесійнага ўзроўню, асваенне абноўленага зместу вучэбных прадметаў, актывізацыю работы па трансляцыі практычных вынікаў адукацыйнай дзейнасці, прафесійных дасягненняў педагагічных работнікаў;
  4. Працягваць павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў праз арганізацыю пастаянна дзеючага семінара, даследчай дзейнасці ў рамках інавацыйнага праекта, самаадукацыі і іншых форм прафесійнай адукацыі;
  5. Удасканальваць працу па духоўна-маральнаму выхаванню вучняў, прадухіляючы супрацьпраўныя паводзіны непаўналетніх і СНС, фарміраванне навыкаў бяспечных адказных паводзін, здаровага ладу жыцця праз павышэнне ролі сям'і ў вучэбнай, не вучэбнай дзейнасці;
  6. Фарміраванне грамадзянска-патрыятычнага асэнсавання праз актывізацыю работы вучнёўскага самакіравання, грамадскіх арганізацый, нацыянальную сімволіку і павышэнне інфармацыйнай культуры вучняў.